Wood Gông (West Virginia)

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Wood Gông
—  Gông  —
Wood County, West Virginia
Wood Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ West Virginia
Uōng-câng www.woodcountywv.com

Wood Gông (Ĭng-ngṳ̄: Wood County) sê Mī-guók West Virginia gì siŏh ciáh gông.