Woodford Gông (Illinois)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Woodford Gông
—  Gông  —
Woodford County, Illinois
Woodford Gông gì ôi-dé
Woodford Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Illinois
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Woodford Gông (Ĭng-ngṳ̄: Woodford County) sê Mī-guók Illinois gì siŏh ciáh gông.