Woodford Gông (Kentucky)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Woodford Gông
—  Gông  —
Woodford County, Kentucky
Woodford Gông gì ôi-dé
Woodford Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Kentucky
Uōng-câng woodfordcounty.ky.gov

Woodford Gông (Ĭng-ngṳ̄: Woodford County) sê Mī-guók Kentucky gì siŏh ciáh gông.