Woodruff Gông (Arkansas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Woodruff Gông
—  Gông  —
Woodruff County, Arkansas
Woodruff Gông gì ôi-dé
Woodruff Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Arkansas
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Woodruff Gông (Ĭng-ngṳ̄: Woodruff County) sê Mī-guók Arkansas gì siŏh ciáh gông.