Worcester Gông (Massachusetts)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Worcester Gông
—  Gông  —
Worcester County, Massachusetts
Worcester Gông gì ôi-dé
Worcester Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Massachusetts
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Worcester Gông (Ĭng-ngṳ̄: Worcester County) sê Mī-guók Massachusetts gì siŏh ciáh gông.