Worth Gông (Georgia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Worth Gông
—  Gông  —
Worth County, Georgia
Worth Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Georgia
Uōng-câng worthcountyboc.com

Worth Gông (Ĭng-ngṳ̄: Worth County) sê Mī-guók Georgia gì siŏh ciáh gông.