X siâ-siáng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

X siâ-siáng iâ hô̤ lā̤ X guŏng hĕ̤k-ciā Röntgen siâ-siáng, sê siŏh cṳ̄ng pŏ̤-diòng găk 0.01 năk-mī gáu 10 năk-mī cĭ găng gì siâ-siáng.