Â-hài

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Â-hài

Â-hài(下頦) sê nè̤ng chói â-dā̤ gì méng gì buô-ôi.