跳至內容

È̤ng-dà

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
È̤ng-dà

È̤ng-dà (紅茶) sê siŏh cṳ̄ng uòng-ciòng huák-gáu. Ciā dà gì ngàng-sáik â̤ có̤ è̤ng-è̤ng sék, gó-chṳ̄ ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ „è̤ng-dà“.

Hók-gióng chók-miàng gì è̤ng-dà ô: Tāng-iòng Gĕ̤ng-hŭ, Céng-huò Gĕ̤ng-hŭ, Băh-lìng Gĕ̤ng-hŭ, Ciáng-săng Siĕu-cṳ̄ng, Gĭng-cóng-mì, Ngṳ̀ng-cóng-mì, Dâi-è̤ng-bò̤ dēng dēng.