È̤ng-nguôi gă-iĕk-ké

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


È̤ng-nguôi gă-iĕk-ké

È̤ng-nguôi gă-iĕk-ké (紅外加熱器), cêu-sê sāi è̤ng-nguôi-siáng (紅外線) niông ciŭ-ùi biéng ô gáu iĕk gì chṳ̄-nuăng-ké.