跳至內容

Ê-só

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ê-só

Ê-só (味素) sê siŏh cṳ̄ng dièu-lâiu, ciō-iéu sìng-hông sê gók-ăng-sŏng-năk. Ê-só sê iù hāi-dái diē-sié tì-chṳ̄ chók lì gì.