Ê-só

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Ê-só

Ê-só (味素) sê siŏh cṳ̄ng dièu-lâiu, ciō-iéu sìng-hông sê gók-ăng-sŏng-năk. Ê-só sê iù hāi-dái diē-sié tì-chṳ̄ chók lì gì.