Hāi-dái

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?Hāi-dái
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Protista
muòng: Heterokontophyta
gŏng: Phaeophyceae
mŭk: Laminariales
kuŏ: Laminariaceae
sṳ̆k: Laminaria
cṳ̄ng: L. japonica
Hŏk-miàng
Laminaria japonica
J.E. Areschoug
ê-miàng

Saccharina japonica (J.E. Areschoug) C.E. Lane, C. Mayes, Druehl & G.W. Saunders

Hāi-dái (海帶), bô gó̤ hāi-chái (海菜)[1], sê siŏh cṳ̄ng chó̤-lôi. Nē̤ng-gă bàng-siòng sāi gì ê-só cêu sê téng hāi-dái diē-sié tì-chṳ̄ chók lì gì.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 李如龍. 福州方言詞典. 1994. 129.