Ìng-guòng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Ìng-guòng(人權) sê cī gáuk-ìng hĕ̤k-ciā gùng-tā̤ sê ìng-lôi, gó-chṳ̄ tiĕng-sĕng cêu diŏh ô gì gáuk cṳ̄ng guòng-lé.