跳至內容

Guòng-lé

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Guòng-lé (權利) sê siŏh ciáh huák-lŭk diē-sié gì gái-niêng, sê téng Ĭng-ngṳ̄ „right“ ciā sṳ̀ huăng-ĭk guó lì gì. Có̤i cā sê cī ìng-guòng, gáu-muōi-lāu iâ ièng-sĕng gáu gáuk cṳ̄ng sĕng-ŭk gì guòng-lé hŭ-uái.

Găk Dṳ̆ng-guók, guòng-lé ék-buăng sê cī „guòng-lĭk gâe̤ng lé-iáh“, bók-guó gâe̤ng Ĭng-ngṳ̄ „right“ ciā sṳ̀ buōng-dā̤ gì é-sé̤ṳ mâ̤ siŏh iông.

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]