跳至內容

Ögedei

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ögedei

Ögedei (Mùng-gū-ngṳ̄: ᠦᠭᠦᠳᠡᠢ, 1186 n. - 1241 n.) sê Mùng-gū Dá̤-guók gì siŏh ciáh Khan, 1229 nièng gáu 1241 nièng câi-ôi.

Kublai găk 1271 nièng gāi guók-hô̤ hô̤ lā̤ Dâi-nguòng, gióng-lĭk Nguòng-dièu. Ké̤ṳk ĭ siông miêu-hô̤ Tái-cŭng (太宗), ié-hô̤ Ĭng-ùng Huòng-dá̤ (英文皇帝).