Ùng-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ùng-hŏk (文學) sê cī kék ngṳ̄-ngiòng ùng-cê có̤ gĕ̤ng-gê̤ṳ gì siŏh cṳ̄ng ngiê-sŭk, bău-guák hié, sĭ-gŏ̤, siēu-siók, sáng-ùng dēng dēng.