Ā-găi-ā

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ā-găi-ā (Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Αχαΐα) sê Hĭ-lé-nà̤ gì siŏh ciáh dê-kṳ̆, găh Pelopónnisos buáng-dō̤. Găh Gū Hĭ-lé-nà̤ sì-gĭ, Ā-găi-ā sê Ā-găi-ā Lièng-mèng gì dṳ̆ng-sĭng dê-kṳ̆.