Īng-dêng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Īng-dêng-kṳ̆ (永定區) sê Lṳ̀ng-ngàng â-dā̤ guāng gì siŏh ciáh kṳ̆. Ciā dê-huŏng nguòng-lài sê gâing, 2014 nièng 12 nguŏk, gāi siàng Lṳ̀ng-ngàng â-dā̤ gì siŏh ciáh kṳ̆.