Lṳ̀ng-ngàng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Lṳ̀ng-ngàng
ChinaFujianLongyan.png
Hèng-céng-kṳ̆ lôi-biék Dê-gék-chê
Miêng-cék 19,100 km²
Ìng-kēu 287 uâng
Ìng-gĭng GDP ¥8,985 (2002)
Mìng-cŭk Háng
Ngṳ̄-ngiòng Káh-gă-ngṳ̄, Mìng-nàng-ngṳ̄, Mìng-dṳ̆ng-ngṳ̄ gâe̤ng Pū-tŭng-uâ

Lṳ̀ng-ngàng (龍岩, Káh-gă-ngṳ̄: Liùng-ngàm, Mìng-nàng-ngṳ̄: Lêng-nâ) sê Hók-gióng-sēng să̤-buô gì dê-gék-chê. Ĭ báe̤k-buô sê Săng-mìng, dĕ̤ng-buô sê Cuòng-ciŭ, dĕ̤ng-nàng-buô sê Ciŏng-ciŭ, să̤-buô sê Gŏng-să̤-sēng, nàng-buô sê Guōng-dĕ̤ng-sēng.

Hèng-céng dăng-ôi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lṳ̀ng-ngàng-chê ô 1 bĭk kṳ̆, 1 bĭk gâing-gék-chê gâe̤ng 5 bĭk gâing:

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gĭng-dáng-nĭk gì Lṳ̀ng-ngàng dê-kṳ̆ găk 736 nièng sèng-âu sê Tĭng-ciŭ (汀州), guāng-hăk Diòng-tĭng-gâing (長汀縣), Uòng-lièng-gâing (黃連縣) gâe̤ng Sĭng-lò̤-gâing (新羅縣). Ĭng-ôi diŏh Sĭng-lò̤-gâing ô siŏh ciáh dê-huŏng hô̤ lō̤ "Lṳ̀ng-ngàng-dâe̤ng" (龍岩洞), gó-chṳ̄ 742 nièng Tĭng-ciŭ cêu gāi miàng có̤ Lṳ̀ng-ngàng lāu.

Gū-cā Dṳ̆ng-guók báe̤k-huŏng ô ciéng-luâng, cêng sâ̤ báe̤k-huŏng gì Háng-cŭk-nè̤ng cāu-huāng gáu Lṳ̀ng-ngàng dê-kṳ̆, ĭ-gáuk-nè̤ng cêu sê Káh-gă-nè̤ng. Diòng-tĭng ké̤ṳk nêng-ùi sê Káh-nè̤ng gì chió, Tĭng-gĕ̤ng (汀江) ké̤ṳk chĭng có̤ Káh-nè̤ng gì mū-chĭng-ò̤.

Cô̤-biĕu: 25°04′33″N 117°01′03″E / 25.0757°N 117.0174°E / 25.0757; 117.0174