Ĭ-gŭng

Lài-nguòng: Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Ĭ-gŭng(依公) sê nòng-bâ gì nòng-bâ. nòng-bâ gì nòng-nā̤ hô̤ lā̤ ĭ-mā.

Ĭ-gŭng gì nòng-bâ hô̤ lā̤ duâi-gŭng(大公), nòng-nā̤ hô̤ lā̤ duâi-mā(大媽).

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]