Ĭ-mā

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ĭ-mā (依媽, 依嬷) iâ hô̤ lā̤ Mā-mā (媽媽, 嬷嬷)[Ció 1], sê nòng-bânòng-nā̤. Nòng-bâ gì nòng-bâ hô̤ lā̤ ĭ-gŭng.

Muōi-ció[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Diŏh cé̤ṳ-é hók-ciŭ-uâ gì „mā-mā“ gâe̤ng pū-tŭng-uâ gì „媽媽“ é-sé̤ṳ mâ siŏh-iông.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]