Ĭ-mā

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Ĭ-mā(依媽, 依嬷) iâ hô̤ lā̤ Mā-mā(媽媽, 嬷嬷),[1]nòng-bânòng-nā̤. Nòng-bâ gì nòng-bâ hô̤ lā̤ ĭ-gŭng.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cé̤ṳ-é[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Diŏh cé̤ṳ-é hók-ciŭ-uâ gì “mā-mā” gâe̤ng pū-tŭng-uâ gì “媽媽” é-sô̤i mâ sŏ̤h-iông.