Ĭ-sĕng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ĭ-sĕng

Ĭ-sĕng (醫生) sê siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng ké̤ṳk nè̤ng káng-bâng gì cék-ngiĕk.