跳至內容

Ŏ̤-mì-tò̤-hŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ŏ̤-mì-tò̤-hŭk

Ŏ̤-mì-tò̤-hŭk (阿彌陀佛, Huáng-ngṳ̄: अमिताभ) sê Hŭk-gáu diē-sié gì siŏh cŏng hŭk. Diŏh Dâi-sìng Hŭk-gáu diē-sié, Ŏ̤-mì-tò̤-hŭk sê să̤-huŏng gĭk-lŏh sié-gái gì tă-huŏng-hŭk (他方佛).

Ŏ̤-mì-tò̤-hŭk sê gĭng-dáng Háng-diòng Hŭk-gáu diē-sié ciō-iéu gì sáng-iōng cĭ ék. Sáng Hŭk-gáu gì nè̤ng có̤i é̤ṳ nâing „Nàng-mò̤-ŏ̤-mì-tò̤-hŭk“ (南無阿彌陀佛) cī siŏh guó. Ŏ̤-mì-tò̤-hŭk diŏh Câung-diòng Hŭk-gáu diē-sié gì dê-ôi iâ sê dĕk-biék dâe̤ng-iéu. Băng-sièng Lā-mà cêu sê ĭ gì huá-sĭng.