分類:Hŭk-gáu

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Ciō dèu-mĕ̤k: Hŭk-gáu.

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Hŭk-gáu ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.

"Hŭk-gáu" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng

Â-dā̤ 19 hiĕk sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 19 hiĕk.