Ū-ì-săng-chê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ū-ì-săng-chê (武夷山市) sê Nàng-bìng-chê â-dā̤ gì siŏh ciáh gâing-gék-chê, gô-dā̤ hô̤ lā̤ Sùng-ăng (崇安). Ciā dê-huŏng iâ sê Mìng-uŏk ùng-huá gì huák-nguòng-dê, biĕng-dău ô Ū-ì-săng.