Ū-ké

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Ū-ké (武器) sê siŏh lôi â̤ dé̤ṳng dò̤ lì gŭng-gékgă-sĭ-huă, iâ â̤ dé̤ṳng dò̤ lì ŭi-hiĕk hĕ̤k-ciā huòng-ngṳ̄.