跳至內容

Ū Cáik-tiĕng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ū Cáik-tiĕng

Ū Cáik-tiĕng (武則天, 624 n. 2 ng. 17 h. - 705 n. 12 ng. 16 h.) sê Dòng-dièuhuòng-hâiu, huòng-tái-hâiu gâe̤ng Ū-ciŭhuòng-dá̤. 690 nièng gáu 705 nièng câi-ôi. Ĭ sê Dṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng mì-ék siŏh ciáh nṳ̄ gì huòng-dá̤.

Ĭ sê Dòng Gŏ̤-cŭng gì lâu-mā, iâ sê Dòng Dṳ̆ng-cŭng gâe̤ng Dòng Iô-cŭng gì nòng-nā̤.