Ŭ-sŭ-lī-gĕ̤ng

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Ŭ-sŭ-lī-gĕ̤ng

Ŭ-sŭ-lī-gĕ̤ng(烏蘇里江) sê Dĕ̤ng-ā gì siŏh dèu ò̤, găk Dṳ̆ng-guókHáik-lṳ̀ng-gĕ̤ng gâe̤ng Ngò̤-lò̤-sṳ̆ gău-gái hŭ-uái.