Ŭng-dìng

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤

Ŭng-dìng(塕塵) sê kŭng-ké dâi-dŏng gì siŏh cṳ̄ng gó-tái hièng-pù-ŭk, â̤ gĭng-guó hŭng chuŏi siŏh-chék-ché̤ṳ kó̤.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]