跳至內容

Ŭng-dìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ŭng-dìng (塕塵) sê kŭng-ké dâi-dŏng gì siŏh cṳ̄ng gó-tái hièng-pù-ŭk, â̤ gĭng-guó hŭng chuŏi siŏh-chék-ché̤ṳ kó̤.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]