跳至內容

Kŭng-ké

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Kŭng-ké (空氣) sê dó̤i dê-giù dâi-ké-cèng dâi-dŏng siū-iū ké-tā̤ hông-hăk gì tūng-chĭng. Gĭng-dáng dê-giù dâi-ké-cèng diē-sié ô 78% gì dâng-ké, 21% gì iōng-ké, gô ô 1% gì hĭ-iū ké-tā̤ gâe̤ng hông-hăk-ŭk. Kŭng-ké găk cê̤ṳ-iòng câung-tái â-dā̤ sê mò̤ ê gì.