Kŭng-ké

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Kŭng-ké (空氣) sê dó̤i dê-giù dâi-ké-cèng dâi-dŏng siū-iū ké-tā̤ hông-hăk gì tūng-chĭng. Gĭng-dáng dê-giù dâi-ké-cèng diē-sié ô 78% gì dâng-ké, 21% gì iōng-ké, gô ô 1% gì hĭ-iū ké-tā̤ gâe̤ng hông-hăk-ŭk. Kŭng-ké găk cê̤ṳ-iòng cáung-tái â-dā̤ sê mò̤ ê gì.