跳至內容

Ŭng Gă-bō̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ŭng Gă-bō̤

Ŭng Gă-bō̤ (溫家寶, 1942 n. 9 ng. 15 h. - ) Tiĕng-cĭng nè̤ng, sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì céng-dê-gă.

Ĭ găh 2003 nièng gáu 2013 nièng dài-dŏng sê Dṳ̆ng-guók gì Guók-ô-iêng cūng-lī.