跳至內容

Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
"Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "中華人民共和國", dók cŭ-uái.
Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
中华人民共和国
Dṳ̆ng-guók gì
guók-gì
Dṳ̆ng-guók guók-hŭi
guók-hŭi
Guók-gŏ̤: 义勇军进行曲
"Ngiê-ṳ̄ng-gŭng céng-hèng-kuóh"
Siū-dŭ Báe̤k-gĭng
Có̤i duâi siàng-chê Siông-hāi
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Háng-ngṳ̄ Pū-tŭng-uâ
Sìng-nêng gì dê-kṳ̆ ngṳ̄-ngiòng Mùng-gū-ngṳ̄, Uyghur-ngṳ̄, Câung-ngṳ̄, Cáung-ngṳ̄ dēng-dēng
Céng-hū dăng-ék-cié, Marx-Lenin Ciō-ngiê, ék-dōng-cié, siâ-huôi ciō-ngiê, gê̤ṳng-huò-guók
• guók-gă ciō-sĭk
Sĭk Gê̤ṳng-bìng (iâ sê Dṳ̆ng Gê̤ṳng cūng-cṳ̆-gé)
• cūng-lī
Lī Giòng
• Ìng Dâi Ūi-uòng-diōng
Diêu Lŏk-cié
• Céng Hiĕk ciō-sĭk
Uòng Hô-nìng
Lĭk-huák gĭ-gáiu Ciòng-guók Ìng-mìng Dâi-biēu Dâi-huôi
Miêng-cék
• Dŭ-liāng
9,596,961 km2 (3,705,407 sq mi) (dâ̤ 3 miàng)
• cūi-mĭk (%)
2.8
Ìng-kēu
• 2020 nièng puō-că
Neutral increase 1,411,778,724
• Mĭk-dô̤
145/km2 (375.5/sq mi) (dâ̤ 83 miàng)
GDP (PPP) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase $26.66 uâng-é (dâ̤ 1 miàng)
• Bìng-gĭng
Increase $18,931 (dâ̤ 100 miàng)
GDP (mìng-ngiê) 2021 nièng gū-gié
• Dŭ-liāng
Increase $16.64 uâng-é (dâ̤ 2 miàng)
• Bìng-gĭng
Increase $11,819 (dâ̤ 56 miàng)
Gini (2018 nièng) Negative increase 46.7
gŏ̤
HDI (2019 nièng) Increase 0.761
gŏ̤ · dâ̤ 85 miàng
Huó-bê Ìng-mìng-bê (元/¥) (CNY)
Sì-kṳ̆ UTC+8 (CST)
Sì-găng gáik-sék yyyy-mm-dd
yyyymd (CE; CE-1949)
Gă-ê̤ṳng diêng-nguòng 220 V–50 Hz
Kŭi-chiă huŏng-hióng iêu
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +86
ISO 3166 dâi-hô̤ CN
Uōng-mĭk sáuk-siā .cn
.中国
.中國

Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók (中華人民共和國), gāng-chĭng Dṳ̆ng-guók (中國), sê Ā-ciŭ gì siŏh ciáh guók-gă. Siū-dŭBáe̤k-gĭng.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄
Sṳ̄-sèng | | Siŏng | Ciŭ (Să̤-ciŭ, Dĕ̤ng-ciŭ, Chŭng-chiŭ, Ciéng-guók) | Cìng | Háng (Să̤-háng, Sĭng, Dĕ̤ng-háng) | Săng-guók (Cò̤-ngôi, Sṳ̆k-háng, Dĕ̤ng-ngù) | Céng (Să̤-céng, Dĕ̤ng-céng) | Ngū-hù Sĕk-lĕ̤k-guók (Sìng-háng, Sèng-diêu, Hâiu-diêu, Sèng-liòng, Sèng-iĕng, Sèng-cìng, Hâiu-iĕng, Hâiu-cìng, Să̤-cìng, Hâiu-liòng, Nàng-liòng, Să̤-liòng, Báe̤k-liòng, Nàng-iĕng, Báe̤k-iĕng, ) | Nàng-báe̤k-dièu (Nàng-dièu: Làu-sóng, Nàng-cà̤, Nàng-liòng, Nàng-dìng; Báe̤k-dièu: Báe̤k-ngôi, Să̤-ngôi, Dĕ̤ng-ngôi, Báe̤k-ciŭ, Báe̤k-cà̤) | Sùi | Dòng | Ngū-dâi Sĕk-guók (Ngū-dâi: Hâiu-liòng, Hâiu-dòng, Hâiu-céng, Hâiu-háng, Hâiu-ciŭ; Sĕk-guók: Ngù-uŏk, Mìng, Gĭng-nàng, Mā-chū, Iòng-ngù, Nàng-dòng, Nàng-háng, Báe̤k-háng, Sèng-sṳ̆k, Hâiu-sṳ̆k) | Sóng (Báe̤k-sóng, Nàng-sóng) | Lièu | Gĭng | Să̤-hâ | Nguòng | Mìng (Nàng-mìng) | Chĭng | Dṳ̆ng-huà Mìng-guók | Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók