Ṳ̀ng-siàng-hŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


«Ṳ̀ng-siàng-hŭng» (榕城風), sê Hók-ciŭ diêng-sê-dài (福州電視臺) dâ̤ 3 bìng-dô̤ gì ciék-mŭk[1][2], 2003 nièng kăi-sṳ̄ bó̤-huóng[3], ciō-dà̤ sê Hók-ciŭ-uâ.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]