Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bāng-buōng.


?
生物分類
界: 動物界 Animalia
門: 脊索動物門 Chordata
綱: 爬行綱 Reptilia
目: 有鱗目 Squamata
 亞目: 蜥類 Sauria
 科: 壁虎科 Gekkonidae
Gray, 1825
亞科

,是蜀種小型或者中型倛杜墊(一般4釐米—40釐米),生活著世界氣候溫暖倛地方。大部分䗃都是敆天卜暗共暝晡辰候活動,食蟲蟻。䗃也生活著人類房間倛墻共天花板𡅏。

䗃,福清厝䗃閩清檐鼠,東馬來西亞倛福州儂也總款叫。尤溪壁鼠。 也有壁虎倛講法,共普通話蜀樣。

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons ô guăng-ṳ̀ gì mùi-tā̤ ùng-giông.
維基共享資源有關於其媒體資源。
Wikispecies ô guăng-ṳ̀ cī cṳ̄ng sĕng-ŭk gì séng-sék.
維基物種有關於茲種生物其信息。