Ciēng

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
?Ciēng
Ciēng
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Chordata
gŏng: Reptilia
mŭk: Squamata
ā-mŭk: Sauria
kuŏ: Gekkonidae
Gray, 1825
ā-kuŏ

Ciēng (䗃) sê siŏh cṳ̄ng siēu-hìng hĕ̤k-ciā dṳ̆ng-hìng gì dô-dâing (ék-buăng 4cm - 40cm), sĕng-uăk diŏh sié-gái ké-hâiu ŭng-nōng gì dê-huŏng. Duâi-buô-hông ciēng dŭ sê găk tiĕng buóh áng gâe̤ng màng-buŏ sèng-âu uăk-dông, siăh tè̤ng-ngiê. Ciēng iâ sĕng-uăk diŏh ìng-lôi bùng-găng gì chiòng gâe̤ng tiĕng-huă-bēng lā̤.

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons ô guăng-ṳ̀ Ciēng gì mùi-tā̤ ùng-giông.
維基共享資源有關於Ciēng其媒體資源。
Wikispecies ô guăng-ṳ̀ Ciēng cī cṳ̄ng sĕng-ŭk gì séng-sék.
維基物種有關於Ciēng茲種生物其信息。