分類:Chăng-kō̤ lài-nguòng ô dâng gì hiĕk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

"Chăng-kō̤ lài-nguòng ô dâng gì hiĕk" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng

Â-dā̤ 15 hiĕk sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 15 hiĕk.