Darmstadtium

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Darmstadtium sê siŏh cṳ̄ng huá-hŏk nguòng-só. Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só sê 110, huá-hŏk hù-hô̤ sê Ds.

Huá-hŏk séng-cék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hiêng-câi gó mò̤ ūng-dêng gì dùng-ôi-só, gó-chṳ̄ mò̤-niĕ-ài kĕk huá-hŏk sĭk-ngiêng lì ngiêng-céng ĭ gì séng-cék.

Éng-ê̤ṳng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cié-chṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]