跳至內容

分類:Sáng Dâing

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cŭ-uái gì nè̤ng ciòng-buô sáng Dâing (鄧).

"Sáng Dâing" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng

Â-dā̤ 4 hiĕk sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 4 hiĕk.