Dâing Siēu-bìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dâing Siēu-bìng
Mū-ngṳ̄-miàng 邓小平
Chók-sié

1904 nièng 8 nguŏk 22 hô̤ Edit this on Wikidata

廣安州 Edit this on Wikidata
Guó-sié

1997 nièng 2 nguŏk 19 hô̤ Edit this on Wikidata (92 huói)

Báe̤k-gĭng Edit this on Wikidata
Guó-sié nguòng-ĭng Parkinson ê pēⁿ Edit this on Wikidata
guók-cĭk Chĭng-dièu, Dṳ̆ng-huà Mìng-guók, Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Edit this on Wikidata
Mū-ngṳ̄ Háng-ngṳ̄ Edit this on Wikidata
â̤ gōng Háng-ngṳ̄ Edit this on Wikidata
cŭng-gáu bû-sîn-lūn Edit this on Wikidata
Mū-hâu 莫斯科中山大學, 東方勞動者共產主義大學 Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk céng-dê-gă, 新聞工作者, 外交官 Edit this on Wikidata
Céng-dōng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng, Dṳ̆ng-guók Guók-mìng-dōng Edit this on Wikidata
Lâu-mā 張錫媛, 金維映, 卓琳 Edit this on Wikidata
Giāng 鄧朴方, 鄧楠, 鄧榕, 鄧質方 Edit this on Wikidata
Chiĕng-miàng

Dâing Siēu-bìng (鄧小平, 1904 nièng 8 nguŏk 22 hô̤ – 1997 nièng 2 nguŏk 19 hô̤), Sé̤ṳ-chiŏng Guōng-ăng-gâing nè̤ng, Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng sèng liāng-dô̤-ìng, sê chók-miàng gì gáik-mêng-gă, céng-dê-gă, nguôi-gău-gă gâe̤ng gāi-gáik-gă. Chŭi-iòng Dâing táu-dā̤ mò̤ có̤ guó Dṳ̆ng-guók céng-hū gì siū-nō̤, dáng-sê iù 1978 nièng gáu 1990 nièng-dâi cā-gĭ, ĭ sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók sĭk-cié ciōng-ŏk guòng-lĭk gì nè̤ng.

Có̤ ùi Dṳ̆ng-guók dâ̤ nê dâi liāng-dô̤-ìng gì dâi-biēu ìng-ŭk, Dâing Siēu-bìng īng diē Să̤-huŏng cṳ̆-buōng ciō-ngiêchê-diòng gĭng-cá̤ tā̤-cié, sāi Dṳ̆ng-guók gĭng-cá̤ gă-sók huák-diēng.