Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


美國其80號州際墿

(diô),或者訓讀(lô),相當於道(dô̤),是掏交通工具其設施。

也講墿路