跳至內容

Diô

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mī-guók gì 80 hô̤ ciŭ-cié diô

Diô (墿, gĭng-dáng sĭk-cié tĕ̤k „duô“), hĕ̤k-ciā hóng-tŭk có̤ (路), siŏng-dŏng ṳ̀ dô̤ (道), sê dò̤ nè̤ng gâe̤ng gău-tŭng gĕ̤ng-gé̤ṳ giàng gì siék-siĕ.

Iā gōng diô-lô.