Diô

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Mī-guók gì 80 hô̤ ciŭ-cié duô

Diô, iâ siā có̤ duô (墿 hĕ̤k-chiā 路訓讀), siŏng-dŏng ṳ̀ dô̤ (道), sê dò̤ nè̤ng gâe̤ng gău-tŭng gĕ̤ng-gé̤ṳ giàng gì siék-siĕ.