模板:User vi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Thành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.