跳至內容

Uŏk-nàng-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ciék-káik-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông
Uŏk-nàng-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Uŏk-nàng-ngṳ̄ (tiếng Việt) sê sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Ciòng sié-gái ī Uŏk-nàng-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô chék-sék-ngô uâng nè̤ng.

Ĭng-ngṳ̄ Wikibooks ô guăng-ṳ̀ Uŏk-nàng-ngṳ̄ gì kuó-buōng.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Uŏk-nàng-ngṳ̄ Wikipedia