Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù dêng-hióng lì gì)

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


[1](huōi,也有儂寫做𤈦[2][3][4]),也號𡅏(huō)[註 1][註 2],是物質燃燒過程臺中發生其強烈氧化反應,固加伊其能量會以光共熱其形式放出,固會產生嘢価其生成物[5]。慢慢其氧化反應,譬如講生津或者消化,無敆懸頂其定義臺中。

㷄其可見部分叫作焰,會使跟𡅏粒子其振動有𣍐蜀樣其形狀,敆溫度有夠懸辰候會使以等離子體(第四態,類似氣體)其形式出現[6]。因為燃燒其乇共純度𣍐蜀樣,故以燬焰其顏色共亮度也可能𣍐蜀樣。

㷄必須有可燃物、有夠懸其熱或溫度、氧化劑共化學物四項並存才會生㷄,少蜀萆都𣍐使。根據質量守恆定律,㷄𣍐讓燃燒物其原子消失,儷是通過化學反應轉變了燃燒物其分子型態。㷄失去控其辰候,一般叫做失㷄或㷄燒厝。

㷄是影響全球生態系統其重要因素之一,㷄其正面影響會使維持各種生態系統,固會使刺激成長。人使㷄來煮乇、生熱、產生信號、照明共推進等。㷄其負面影響包括水體污染、土壤流失、空氣污染共對生命財產其危害[7]。固有,造成全球溫度昇高其溫室效應,伊其原因之一就是趁燒化石燃料產生其二氧化碳

維基共享裡勢有共有干過其內容。

尾註[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 譬如講五行是「金木水(huō)土」,伓是「金木水㷄(huōi)土」。
  2. 上熱(siông-iĕk)敆中醫𡅏叫做「上火」(siông-huō),伓是「上㷄」(siông-huōi)。

參考資料[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 附录三 福州方言本字汇考//福州方言词典. 福建人民出版社. . 396. ISBN 9787211023547 (中文). "㷄 hui³³应即火的白读。广:呼罪切,南人呼火也。俗作火,本书亦写作火。" [失效鏈接]
  2. 附录三 福州方言本字汇考//福州方言词典. 福建人民出版社. . 391. ISBN 9787211023547 (中文). "𤈦 hui³¹即火的白读字。广:许伟切,齐人云火。与古方音同。" [失效鏈接]
  3. 釋文 (文言文). "齊人謂火曰燬" 
  4. 爾雅·釋言 (文言文). "燬,火也" 
  5. Glossary of Wildland Fire Terminology. National Wildfire Coordinating Group. November 2009 [2008-12-18] 
  6. Helmenstine, Anne Marie. What is the State of Matter of Fire or Flame? Is it a Liquid, Solid, or Gas?. About.com. [2009-01-21]. (原始內容存檔着2009-01-24) 
  7. Lentile, et al., 319
五行
| | | |