Ê̤ṳng-hô guòng-âing guāng-lī

跳至導覽 跳至搜尋
Guāng-lī ê̤ṳng-hô cū  
檢視使用者群組檢視使用者GnuDoyng的使用者權限 Tō̤-lâung | góng-hióng

所屬群組: Guăng-lièu, Guāng-lī-uòng

所屬隱含群組: 自動確認的使用者

Ê̤ṳng-hô guòng-âing nĭk-cé