「Dê-lī cô̤-biĕu hiê-tūng」調整以後𣍐蜀樣其地方

跳至導覽 跳至搜尋
~
I assume the contributor meant to write 度 as opposed to 道.
(Sĭng hiĕk: '''Dê-lī cô̤-biĕu hiê-tūng''' sê iù gĭng-dô̤ gâe̤ng ūi-dô̤ cū-siàng gì cô̤-biĕu-hiê. Category:Dê-lī
 
~ (I assume the contributor meant to write 度 as opposed to 道.)
'''Dê-lī cô̤-biĕu hiê-tūng''' sê iù [[gĭng-dô̤]] gâe̤ng [[ūi-dô̤]] cū-siàng gì [[cô̤-biĕu-hiê]].
 
[[Category:Dê-lī]]

Dô̤-hòng chái-dăng