Chók-cê̤ṳ Wikipedia

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


?
生物分類
界: 植物界 Plantae
目: 葫蘆目 Cucurbitales
 科: 葫蘆科 Cucurbitaceae
屬: 絲瓜屬 Luffa
種: 絲瓜 L. aegyptiaca
學名
Luffa aegyptiaca
Mill.
異名
  • Cucurbita luffa hort.
  • Luffa cylindrica M.Roem.
  • Luffa aegyptica (lapsus)
  • Luffa pentandra Roxb.
  • Momordica cylindrica L.
  • Momordica luffa L.

是蜀種植物菓子會食,熱天食𡅏會清涼解毒。