討論:Dâi-hàng Mìng-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Ng sāi puói háng-cê Chbu 08:02, 3 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)

Â̤-sāi. Nguāi ciòng-buô dù lâi. --GnuDoyng 10:30, 3 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)
Dīng lâ! Nṳ̄ sê gōng â-nĭk ciòng-buô ùng-ciŏng dŭ ng-nāi puói Háng-cê gó sê gōng nâ cī piĕng ùng-ciŏng ng-nāi puói? --GnuDoyng 11:09, 3 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)

"Duâi-hàng Mìng-guók", nguāi giéng-gáe̤k sê "Dâi-hàng Mìng-guók". --GnuDoyng 10:35, 3 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)