跳至內容

討論:Dâi-só (siàng-chê)

頁面內容不支援其他語言。
Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Séng-gĭng gì huăng-ĭk?[Gāi nguòng-mā]

Dâi-só ciā miàng, sê gó-dā̤ Bàng-uâ «Séng-gĭng» gì huăng-ĭk nê?--Davidzdh (攀講/Păng-gōng) 2019 nièng 9 nguŏk 14 hô̤ (B6) 09:03 (UTC)[回覆]