討論:Hók-ciŭ-uâ

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Mìng-nàng-ngṳ̄ "聲母" sê tĕ̤k có̤ "siaⁿ-bó", gó-chṳ̄ tĕ̤k có̤ "siăng-mō̤" mò̤-dâng. --GnuDoyng 12:32, 14 Sĕk nguŏk 2006 (UTC)

Du dioh gui guó lì? Bau guak SIANG-diêu?

Chbu 13:43, 14 Sĕk nguŏk 2006 (UTC)

Ciáng-sê, dŭ diŏh gūi. --GnuDoyng 13:48, 14 Sĕk nguŏk 2006 (UTC)

里人何求[Gāi nguòng-mā]

"人" găi-dŏng tĕ̤k Ìng, nṳ̄ giéng-gáe̤k nĭ?--GnuDoyng 14:43, 13 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)